.

        
         
         
         
         
         
     
     
.

دکتر کامران صحت با توليد ده ها عنوان کتاب هاي الکترونيکي آموزشي، باهدف فراگيري مباحث آموزشي به صورت غير حضوري، آماده ارايه کتاب هاي
الکترونيکي خود مي باشد. همچنين آمادگي دارد تا کليه سفارشات مورد نيازمشتريان را نيز توليد نمايد .

رديف

عنوان کتاب

تعداد صفحات

توضيحات

دريافت فايل

1

اصول ارتباطات موثر در بازاريابي و فروش

33

رايگان

دانلود

2

آيين نگارش مکاتبات اداري و اصول گزارش نويسي

77

رايگان

دانلود

3

چهره خواني

17

رايگان

دانلود

4

ويزيت کارت موثر

11

رايگان

دانلود

5

مديريت و شيوه هاي برگزاري سمينار موثر

21

رايگان

دانلود

6

منشيگري مدرن

26

رايگان

دانلود

7

اصول نگارش روزمه موثر

12

رايگان

دانلود

8

مديريت اسناد و مدارک (بايگاني)

36

رايگان

دانلود

9

                       بازاريابي تلفني

16 

رايگان

دانلود